vraceni dph z eu Kodap

Dánsko


Dánsko

Sazba DPH

Stát Zkratka DPH Standardní (%) Snížená (%) Zvýšená (%)
Dánsko MOMS 25 - -
vracení DPH z Dánsko (da)

Nárok na vrácení DPH z Dánska z těchto plnění nelze uplatnit:
• Nákup a provozní náklady na automobily, které jsou určené pro přepravu max. 9 osob
• Nákup vozidel s hmotností nad 3 tuny
• Občerstvení, nápoje a tabákové produkty
• Náklady na ubytování - obecně
• Náklady na zábavu, reprezentaci a dary

Zvláštní požadavky:
• Ubytování a občerstvení pro obchodní partnery lze uznat v 25% výši, ubytování v 75% výši
• Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 750 DKK (cca 100 EUR)
• Daňové doklady za nákup pohonných hmot musí vždy obsahovat název a adresu odběratele nebo registrační značku vozidla, pro které byly PHM nakoupeny
• Bankovní účet pro výplatu vrácené DPH musí akceptovat platbu v DKK

Limit pro podání žádosti:
• Žádost za celý rok: DKK 400
• Žádost za kratší období: DKK 3 000Dánsko má při žádání o vrácenní DPH řadu specifik. S námi má vaše žádost o vrácení DPH vysokou šanci na uznání.

Mezi základní podmínky pro posouzení žádosti o vracení DPH ze zemí jako je Dánsko patří:

  • Registrace k DPH v ČR.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení DPH (Dánsko).
  • Na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH (Dánsko) nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.

Přečtěte si jaké jsou nástrahy při podávání žádosti o vracení DPH (Dánsko) a jaká je procedura při žádosti o vracení DPH.

DáNSKO: test nároku na vrácení DPH

Po zodpovězení šesti otázek typu Ano/NE týkajících se vašeho nároku na vrácení DPH ze zahraničí budete mít jasnější představu o tom, zda nárok na vrácení DPH máte.

Přehled států EU a podmínek pro vracení DPH
 
Sdílet na Facebooku