Jaká je procedura?

1. Začneme konzultací. Zjistíme, zda je váš nárok na vrácení DPH oprávněný.
Mezi základní podmínky, které musíte pro uplatnění nároku na vrácení DPH z EU splnit, patří:

  • Registrace k DPH v ČR.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení.
  • Na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.
2. Je-li nárok na vrácení DPH oprávněný, připravíme nezbytné dokumenty.
Patří k nim plná moc, objednávka a prohlášení, které obsahuje základní údaje pro vlastní žádost.
3. Vaše aktivita končí předáním dokladů, ze kterých má být DPH vráceno.
Nemusíte osobně jezdit do naší liberecké kanceláře, doklady je možné zaslat poštou či prostřednictvím e-mailu.

Poté veškerou iniciativu přebírají naši poradci:

  • Zkontrolují doklady, aby měly všechny náležitosti.
  • Zpracují žádost.
  • Žádost podají přes portál MF.
  • Komunikují s příslušným zahraničním správcem daně v jeho jednacím jazyce, řeší případné výzvy a odvolání.

Spoustu dalších informací k vracení DPH z Evropské unie hledejte na portálu kodap.cz

vracení DPH z Jaká je procedura? ()Jaká je procedura? má při žádání o vrácenní DPH řadu specifik. S námi má vaše žádost o vrácení DPH vysokou šanci na uznání.

Mezi základní podmínky pro posouzení žádosti o vracení DPH ze zemí jako je Jaká je procedura? patří:

  • Registrace k DPH v ČR.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení DPH (Jaká je procedura?).
  • Na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH (Jaká je procedura?) nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.

Přečtěte si jaké jsou nástrahy při podávání žádosti o vracení DPH (Jaká je procedura?) a jaká je procedura při žádosti o vracení DPH.

JAKá JE PROCEDURA?: test nároku na vrácení DPH

Po zodpovězení šesti otázek typu Ano/NE týkajících se vašeho nároku na vrácení DPH ze zahraničí budete mít jasnější představu o tom, zda nárok na vrácení DPH máte.

Přehled států EU a podmínek pro vracení DPH