Najděte si sazby DPH v evropských státech, zjistěte více o podmínkách pro vracení DPH.

Státy Evropské unie a vracení DPH

O vratku DPH můžete žádat ve všech zemí EU. Reálné podmínky vracení DPH ale nejsou všude stejné. DPH z pořízeného zboží a přijatých služeb nemusíte získat zpět, přestože splňujete všechny podmínky a správně požádáte. Máme zkušenosti se všemi evropskými zeměmi a bezplatně vám určíme, zda nárokovaná DPH bude z příslušného státu vrácena nebo by podání žádosti pravděpodobně bylo ztrátou času.

Vyberte si stát, klikněte a přečtěte si o něm více:


Přemýšlíte, PROČ ŽÁDAT PRÁVĚ S NÁMI ?Státy EU a vracení DPH má při žádání o vrácenní DPH řadu specifik. S námi má vaše žádost o vrácení DPH vysokou šanci na uznání.

Mezi základní podmínky pro posouzení žádosti o vracení DPH ze zemí jako je Státy EU a vracení DPH patří:

  • Registrace k DPH v ČR.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení DPH (Státy EU a vracení DPH).
  • Na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH (Státy EU a vracení DPH) nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.

Přečtěte si jaké jsou nástrahy při podávání žádosti o vracení DPH (Státy EU a vracení DPH) a jaká je procedura při žádosti o vracení DPH.

STáTY EU A VRACENí DPH: test nároku na vrácení DPH

Po zodpovězení šesti otázek typu Ano/NE týkajících se vašeho nároku na vrácení DPH ze zahraničí budete mít jasnější představu o tom, zda nárok na vrácení DPH máte.