Jaké jsou nástrahy?


Existují země, které mají specifické požadavky. Když je nesplníte, může být žádost ztracena.

Mezi nástrahy, které vás mohou potkat, patří:


  • Vysvětlování činnosti na území daného státu
  • Doplňování dalších podmínek žádosti
  • Komunikace se správcem daně přes exotické portály
  • Nutnost sledovat proces vrácení DPH po celou dobu procesu vyřizování žádosti, aby nedošlo k promeškání termínů podle cizího práva
  • Oprávněná žádost bude zamítnuta. Je nutno bojovat - podat opravný prostředek.

To vše v jednacím jazyce státu, v němž je podána žádost o vrácení DPH!


Spoustu dalších informací k vracení DPH z Evropské unie hledejte na portálu kodap.cz

Využijte přehlednou tabulku aktuálních sazeb DPH v evropských státech.

Přemýšlíte, PROČ ŽÁDAT PRÁVĚ S NÁMI ?
Jaké jsou nástrahy? má při žádání o vrácenní DPH řadu specifik. S námi má vaše žádost o vrácení DPH vysokou šanci na uznání.

Mezi základní podmínky pro posouzení žádosti o vracení DPH ze zemí jako je Jaké jsou nástrahy? patří:

  • Registrace k DPH v ČR.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení DPH (Jaké jsou nástrahy?).
  • Na území státu, ve kterém chcete požadovat vrácení DPH (Jaké jsou nástrahy?) nevyvíjíte takové ekonomické aktivity, které by tam vedly k povinné registraci k DPH.

Přečtěte si jaké jsou nástrahy při podávání žádosti o vracení DPH (Jaké jsou nástrahy?) a jaká je procedura při žádosti o vracení DPH.

JAKé JSOU NáSTRAHY?: test nároku na vrácení DPH

Po zodpovězení šesti otázek typu Ano/NE týkajících se vašeho nároku na vrácení DPH ze zahraničí budete mít jasnější představu o tom, zda nárok na vrácení DPH máte.

Přehled států EU a podmínek pro vracení DPH